Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Velkaisen perikunnalle säädetään lisävaikeuksia

Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä perintökaaren velkavastuusäännösten muuttamista. Esityksen keskeiset periaatteet ovat siinä, vastaavatko kuolinpesän osakkaat vainajan velasta ja vastaako kuolinpesä ja sen osakkaat vielä siitä vainajan velasta, jonka ulosoton täytäntöönpano on lakannut. Esitys perustuu edellisen eduskunnan päätökseen, jonka mukaan seuraavan vaalikauden hallituksen tulee antaa esitys siitä, miten sellainen saatava, jota koskeva ulosottoperuste on päättynyt, otetaan huomioon kuolinpesässä.

Esityksen mukaan velka ei sen täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisen seurauksena lakkaa, se tulee aikanaan merkitä vainajan perukirjaan ja maksaa kuolinpesän varoista. Hallituksen esitys on suuri pettymys niille noin 70.000:lle 1990-luvun alun velallisille, jotka luottivat edellisen eduskunnan keskusteluun ja uskoivat uuden mahdollisuuden yrittämiseen syntyvän. Lisäksi kuolinpesien sisäinen sekamelska kuolinpesien erilaisten omaisuuksien, erilaisten velkojen, perintöoikeuksien ja puolison tasinko-oikeuden toteuttamisen kautta lisää varmuudella kuolinpesien osakkaiden vaaraa joutua henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan velasta. Juuri päinvastoin oli tarkoitus. Ruotsi luopui jo vuonna 1981 kokonaan kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisesta velkavastuusta. 

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien on esitys muutettava, vainajan velka ei saa enää kuoleman jälkeen nousta henkiin, kuoleman tulee armahtaa maalliset murheet. Ellei näin tehdä, puheet esim. yrittämisen edellytysten parantamiseksi ovat vain kaunista teoriaa. 

Valiokunnassa asiantuntijana kuultu Helsingin Yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas toteaa kirjallisessa lausunnossaan osuvasti asian todellisen ytimen lausumalla mm. " Käytännössä kuolinpesän velkavastuusäännöksillä suojataan ns. ammattivelkojia. Jos ehdotus toteutetaan hallituksen esitykseen sisältyvässä muodossa, tulevaisuudessa perintätoimistot tulevat siirtymään pesänselvittäjäuhkaiseen perintään. Viittaamalla mahdollisuuteensa saada kuolinpesä luovutetuksi ilman perusteita pesänselvittäjän hallintaan, ammattivelkojat tulevat kääntymään pesän osakkaiden puoleen ja vaatimaan heiltä suoritusta koko saatavalleen. Mikäli tämä skenaario toteutuu, perintökaaren velkavastuujärjestelmän uudistamisen varjolla itse asiassa pesän osakkaiden asema muuttuu tosiasiassa heikommaksi". 

Arvostettua asiantuntijaa on asiassa uskominen. Juuri näin asiat ovat karussa todellisuudessa, valitettavasti käytännön juridiikkaa osaavia juristeja on eduskunnassa vain muutamin sormin laskettava määrä. Siksi on oikein vaatia lujasti hallituspuolueilta vaalilupausten mukaisesti vähempiosaisten ja elämässään epäonnistuneiden ihmisten elämän helpottamista, eikä suinkaan vieläpä läheistenkin elämän vaikeuttamista. Tällaisen lainsäädännön tekemiseen ei ole syytä suostua. 

Kauko Juhantalo MP, ent.asianajaja (keskusta)