Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Varuskuntamme uusia mahdollisuuksia

Lausuin viikko sitten Karvian isäntäpäivillä ja samana iltana Honkajoella eräitä ajatuksia varauskuntamme tulevaisuuden mahdollisuuksista. Puolustusvoimien uudelleenjärjestely ei ole vielä lopussa, muutaman vuoden kuluttua tehdään näillä tiedoin päätös kahden koko varuskuntakokonaisuuden lopettamisesta. Nyt on toimittava koko ajan, ettei Niinisalo ole niiden joukossa.

Viisainta on pala palalta vahvistaa Niinisalossa olevia osatekijöitä. Niinisalon vahvuuksista ehkä ykkönen on eteläisen Suomen laajin ampumakenttä. Kaikki konstit ovatkin tarpeen, jotta sitä voitaisiin hyvässä hengessä yhdessä maanomistajien kanssa sekä leventää että pidentää. Eduskuntatehtävieni vuoksi keskustelen näistä asioista luonnollisesti usein sekä ministerin että ministeriön johtavien virkamiesten kanssa. Näissä keskusteluissa yritän toimia Niinisalon varuskunnan tulevaisuuden puolesta, en ketään vastaan, vihoviimeksi maanomistajien etua vahingoittaen.

Neuvottelut mahdollisista maakaupoista, vaihtomaista ja käyttörajoituksista ovat viime vuosina monimutkaistuneet. Syynä valtion maiden omistuksen siirtyminen Puolustusministeriöltä Metsähallitukselle. Ministeriö ilmaisee tarpeensa ja Metsähallitus neuvottelee vuosittaisen budjettinsa puitteissa ratkaisut. Ministeriön ja Metsähallituksen yhteistyö kohteissa on toiminut hyvin, mutta määräraha on liian pieni. 

Tällä hetkellä kipeät kohdat ovat kentän kapeus Korvaluomalla ja Saunakylän alueen sähkölinja ja kuntien välinen tieyhteys. Saunakylän alue on myös liian suppea. Suomen lainsäädäntö ei salli ampumista asutuksen yli, eli jos voitaisiin ampua etäältä Hämeenkankaalta Pohjankankaalle, kentän pituus riittäisi hyvin. Tiheästi asutussa Euroopassa tämä on tavanomaista, esim. Sveitsissä ammutaan vilkkaasti liikennöityjen moottoriteiden yli. Jos vain tarvitaan, tarjoan kyllä apuani, perusteena vain varuskunnan tulevaisuus. Mainitsenpa vain, että esim. kranaatinheittimistön tulevaisuuden ratkaisut ovat tekemättä, laaja kenttä olisi silloinkin poikaa. 

Yksi kehittämisratkaisu olisi oikein operoituna heti tyrkyllä, nimittäin kiväärikalibirististen aseiden ampumaradan rakentaminen Koeampuma-aseman läheisyyteen Selkänevoille. Maa-alueet ovat tätä varten kunnossa. Ministeriön virkamiesjohto lähestyi minua tässä asiassa viime torstaina. Ministeriö haluaisi toteuttaa yhteistyössä varuskunnan, ministeriön alueorganisaation, alueen ampuma-ja metsästysseurojen sekä lähikuntien kanssa äärimmäisen nykyaikaisen kiväärikaliberisten aseiden ampumaradan rakentamisen Niinisaloon. Ajatus oli minusta innostava, kaikki ajateltavissa olevat nykyajan ääni-ja muut varomääräykset huomioonottava rata olisi puolustusvoimien ohella todella tarpeen myös harrastustoimintaa ajatellen koko Pohjois-Satakunnan alueella, miksei laajemminkin. Se myös lisäisi Niinisalon monipuolisuutta. Olen tämän johdosta pyytänyt kaupunginjohtaja Paavo Karttusta kutsumaan yllä olevia intressiryhmiä kokoon.

Kauko Juhantalo ( kesk.) kansanedustaja