Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kuntosairalasäätiön hallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo Kankaanpään torilla 26.8.2000

TULES-LIIKUNTATAPAHTUMAN OSANOTTAJAT

Kankaanpään Seudun vammaisjärjestöt tekevät tules-liikuntatahtumallaan esimerkillistä työtä vammaisliikunnan hyväksi. Liikunnan mahdollisuuksien hyväksikäyttö korostuu merkitykseltään juuri vammaisten kohdalla, mutta samalla jokaiselle nykyihmiselle liikkunnan välttämättömyys yhä useammin muistuttaa itsestään.

Liikunta on ihmiselle luonnollista toimintaa. Monet uskovat liikkuvansa tarpeeksi, mutta tutkimusten mukaan vain vajaa kolmannes ihmisistä liikkuu riittävästi. Säännöllisellä, kohtuullisella ja monipuolisella liikunnalla, sekä riittävällä levolla ja palautumisella on monia myönteisiä vaikutuksia terveyteen, toimintakykyyn, kehon hallintaan, vireyteen ja hyvinvointiin. Tänä päivänä myös monipuolisen hyvää työkykyä ylläpitävän toiminnan yksi peruspilareista onkin juuri liikunta.

Koska ihmisten terveys, kunto, ikä, motivatio ja tarpeet vaihtelevat laajasti, tulee liikunnan olla annosteltua. Sen määrän ja tiheyden tulisi olla yksilöllistä. Olemmehan kaikki kovin erilaisia ja kuten myös tämän tapahtuman taustajärjestöt osoittavat, myös vammamme voivat olla kovin erilaisia. Liikunnan tulisi aina alkaa rauhallisesti ja sen tulisi asteittain nousta halutulle tasolle, näin annetaan keholle riittävästi aikaa totuttautua. Alottelevan kuntoliikkujan on tärkeää saada tapahtumasta myönteisiä kokemuksia eli liikunnan tulisi olla nautittavaa, virkistävää ja oman toimintakyvyn rajoissa tapahtuvaa. Siksi juuri yksilöllisyys ja oman toimintakyvyn rajoissa liikkuminen ovat myös keskeisen merkittäviä tärkeässä vammaisliikunnassa.

Eri tavoin vammautuneet ihmiset ovat kuntosairaalan myötä tulleet hyvin tutuiksi Kankaanpään katukuvassa. Kankanpääläiset ovat ottaneet heidät esimerkillisen ystävällisesti ja auttavasti vastaan. Myönteinen ymmärrys vammaisuuteen on kasvanut jokaisen meidän mieleemme. Nyt avattava Kankaanpään Seudun vammaisjärjestöt ry:n järjestämä hieno liikuntatapahtuma vahvistaa yhteistä ymmärrystämme ja vastuutamme.
Muutama vuosi sitten tehdyssä suomalaista väestöä koskevassa selvityksessä kysyttiin 10 000 suomalaiselta arviota heidän harrastamastaan liikunnan vaikutuksesta ruumiilliseen, henkiseen ja sosiaaliseen työkykyyn. Tuloksissa liikunnan vaikutus koettiin suurempana psyykkiseen kuin fyysiseen työkykyyn. Peräti 88 % kyselyyn vastanneista koki, että liikunnan harrastaminen oli parantanut henkistä jaksamista sekä mielialaa työssä. Fyysisen työkyvyn osalta vastaava luku oli 78 % ja sosiaalisen työkyvyn 64 %.

Uskomme myös tämän tules-liikuntapahtuman antavan iloista mieltä ja kohenevaa kuntoa. Kiitämme järjestäjiä ja toivotamme heille ja heidän työlleen kaikkea hyvää. Avaan tules-liikuntatapahtuman.