Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

78. TIISTAINA 5. SYYSKUUTA 2006 kello 14.10

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa 

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia mahdollisuudesta osallistua debattiin. Olen vähän pidättyväinen, koska huomenna annamme asiasta lausunnon. 

Oli miellyttävää kuulla kahden puoluejohtajan, Soinin ja Cronbergin, äskeiset puheenvuorot siltä osin, että he liittyvät oikeaan rintamaan; aika harvinaista täällä meillä eduskunnassa. 

Ei ole pitkä aika siitä, kun Suomessa tehtiin nuorten keskuudessa tutkimus asevelvollisuuden suorittamisen halukkuudesta. 75 prosenttia halusi suorittaa asevelvollisuuden Juuri tämä järjestelmä, yleinen asevelvollisuus, antaa meille nytkin mahdollisuuden osallistua nopealla aikataululla tähän uuteen rauhanturvaoperaatioon, vaikkakin samanaikaisesti meillä on ollut tekeillä osallistuminen EU:n nopean toiminnan joukkoihin ensi vuoden alusta. Tämä juuri siksi, että reserviläisten määrä on reippaasti yli 80 prosenttia siitä joukosta, joka on lähdössä nyt päätettävään tehtävään. 

Minusta hallitus on toiminut tässä hyvin pääministerin johdolla, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Ulkoministeri on tehnyt erittäin hyvää, suorastaan erinomaista työtä, ja ministeri Kääriäinen on huolehtinut joukkojen liikkeelle saamisesta nopealla aikataululla. Sekä ministeriö että pääesikunta ovat toimineet valppaasti. Tuen hallituksen selontekoa ja sen sisältöä, mutta täytyy kuitenkin sanoa rehellisesti hivenen ed. Soiniin viitaten, että sekä mielipidemittaukset että meille edustajille suoraan tulleet viestit osoittavat suomalaisten suhtautuvan myös epäröivästi Libanonin rauhanturvatehtävän osallistumiseen. 

Näiden kielteisten viestien keskeiset syyt ovat mielestäni ensinnäkin se, että YK-sotilaamme hengen vienyt onnettomuus on luonut tällaisen perusvireen eikä siihen valitettavasti sovituista aikatauluista huolimatta ole saatu selvyyttä. 

Toinen useasti esille tullut kysymys kuuluu, että kun kymmeniä vuosia keskenään taistelleiden osapuolten jälkeen jää valtavasti raunioita ja tuhoja, onko se sitten meidän velvollisuutemme verorahoilla korjata nämä rauniot ja rakentaa niistä uusia maalitauluja. Tilanne Lähi-idässä kun näyttää niin toivottomalta. 

Kolmas, myös puolustusvaliokunnan kannalta erittäin tärkeä asia, ovat tehtävästä aiheutuvat kustannukset. Ne eivät saa missään nimessä pienentää puolustuslaitoksen toimintabudjettia. Olemme saaneet tänään sekä valiokunnassa että täällä salissa vakuuttavan lupauksen, että tämä asia hoidetaan erikseen. Kyse on suurista summista. Kyse on kahden vuoden aikana 40 miljoonasta, joista vain osan YK korvaa meille, ja kun tiedämme, miten kotimaisten teiden ja sosiaalisten etujen, eläkkeiden jne. korvaamiseen on aivan hien takana saada yksikin miljoona, niin se on sellaista rahaa, jota kansalaiset kyllä osaavat verrata. 

Neljäs kysymys on, pysyykö tämä tehtävä määräaikaisena, niin kuin on sanottu. Täällä on kyllä käytetty hyvin järkeviä, hyviä puheenvuoroja siitä, että tämä aika on nyt tämä. Jos esitetään kunnon perusteet, saatamme joutua harkitsemaan operaation jatkamista, mutta toivomme, että sille säädetty määräaika pitää ja suomalaiset pääsevät kotiin suunnitellusti. 

Puheenjohtajamandaatti ei voi vaikuttaa päätöksemme tekoon, mutta totta kai Suomella on perinne. Me osaamme rauhanturvatehtävät, meitä halutaan näihin, ja meiltä löytyy reservistä ja kantahenkilökunnasta vapaaehtoisia, halukkaita, lähtemään näihin tehtäviin. Jos ajattelemme aikaisempia Unifil-joukkojen mandaatteja, ne ovat olleet tilaisuuteen sopimattomia ja joukoilla on ollut riittämätön toimintakyky. Siksi Unifil-operaatio on ollut henkilöstölle erittäin vaarallinen. Nyt mandaatti on vahvempi, ja joukon koko ja suorituskyky vastaavat tarvetta ja tilannetta. Kaikki osapuolet ovat myös hyväksyneet kansainvälisten joukkojen vahvistamisen. Pakollinen aseidenriisunta, joka olisi ollut äärimmäisen vaarallista, ei myöskään kuulu tehtäviin. Se tuskin olisi edes onnistunut. Kun operaatio rahoitetaan budjettikehysten ulkopuolelta, perusteet siihen osallistumiseen ovat vahvat ja se sopii suomalaiseen rauhanturvatyöhön, on ehdottomasti syytä kannattaa esillä olevaa hallituksen selontekoa ja sen sisältöä.