Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Tapahtuuko sote-uudistus nyt

 

Ei tapahdu , on mielipiteeni. Selvitysmiehet esittivät n. 35 uuden piirin muodostamista. Pääministeri Katainen sanoi välittömästi tv:ssä n. 20 uuden sote-piirin toteutuvan, vastataten siis nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Muut hallituspuolueet näkivät määrän olevan 20-40 välillä. Asiantuntijat olivat koko maassa ymmällä. Mistä johtuu tämä avoin erimielisyys. Siksi, että esitys ei ole kenenkään hanskassa, se on vain tukemassa toista suurta muutosta, nimittäin kuntauudistusta.

Kuntien liittyminen toisiinsa Pohjois-Satakunnassa tapahtuu vääjäämättä, mutta niiden omasta tahdosta. Väki vähenee ja vanhenee, voimavarat kansalaisten vaatimiin palveluihin yksin heikkenevät. Tiedämme hallituksen pienentävän omalla ja eduskunnan voimalla kuntien valtionosuuksia. Kunnat voidaan määrätä keskustelemaan keskenään, niille voidaan antaa määräykset selvittää tilannetta, velvoittaa vastaamaan kenen kanssa pelaisivat yhteen. Tähän hallituksen voimat riittävät yksinkertaiseilla enemmistöllä, jos ovat samaa mieltä. Liittymispakkoa hallitus ei voi käyttää. Entä sote.

Posa on useiden kuntien yhteenliittymä meillä Pohjois-Satakunnassa. Alun epäröintien jälkeen se tekee erinomaista työtä yhdessa sairaanhoitonpiirin ja Satakunnan keskussairaalan kanssa. Tarvittaessa ympäri Suomen. Voiko hallitus ja eduskunta tämän kaiken muuttaa yksinkertaisella enmmistöllä.

Nyt esitetään, että toimiva sote alistetaan kokonaan maakunnassa kahden kaupungin hallinnoitavaksi, Porin ja Rauman, joilla on vaikeuksia saada edes omaansa kuntoon. Tapahtuuko näin pakolla. Ei tapahdu. Myös tässä vastaan astuu Suomen perustuslaki ja astuvat myös puolueet. Vaalitkin lähestyvät yllättävän nopesti. Kuntia ei voi pakolla alistaa toinen toisensa alaisuuteen. Hallitus näyttäköön esimerkkiä ensin Helsingin seudulla. Kriisiytyminen ja vapaaehtoinen järjen käyttö ovat asioita erikseen.

Satakunnan maakunnallista asioiden hoitoa valitettavasti vaikeuttaa maakunnan jakautuminen kahden merikaupungin kesken. Satakunnan keskussairaalan hyvä kehitys Porissa on voimamme, kunhan vain sen hallinnointi pysyy maakunnan käsissä. Alueelliset posat ym. tukevat hienosti sen kehitystä. Pohjois-Satakunta ei kaipaa posa-hallinnossaan Porin, eikä muunkaan kaupungin, isännyyttä.

 

Kauko Juhantalo (kesk.)

Kankaanpään kaupuginvaltuuston puheenjohtaja