Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kauko Juhantalo Talvisotaan lähdön muistomerkillä Niinisalossa 25.10.03.

Kunnioitetut läsnäolijat

Tykistöprikaatin Kilta ry ansaitsee suuren kiitoksen järjestäessään vaikuttavan tilaisuuksien sarjan täyttäessään 40 vuotta. Kenttäpiispan johdolla toimitetun jumalanpalveluksen jälkeen olemme nyt kokoontuneena Talvisotaan lähdön muistomerkillä kunnioittamaan kaikkia niitä suomalaisia miehiä ja naisia, jotka vaatimattomasti varustettuina lähtivät vaaran hetkellä puolustamaan isänmaata Neuvostoliiton väkivaltaista uhkaa vastaan. Hetken kuluttua kuulemme tasavallan pääministerin juhlapuheen.

Naapurin meihin kohdistamat sotatoimet olivat yksipuolinen aggressio, joka ei kunnioittanut mitään kansainvälisiä, saati keskinäisiä sopimuksia. Yhtenäinen Suomi torjui ylivoimaisen vihollisen tavalla, jota edelleenkin kautta maailman kutsutaan talvisodan ihmeeksi. Tämä muistomerkki kuvaa suomalaista urheutta ja suomalaista uhrimieltä. Antamamme uhri oli kohtuuttoman kova. Jokaisen tulevan suomalaisen tulee tämä perusasia sydämessään muistaa.

Tänä päivänä epäluulon ja epäluottamuksen maailmasta on siirrytty luottamuksen maailmaan. Suomen turvallisuuspoliittista asemaa voi pitää tällä hetkellä parempana kuin koskaan. Maailman turvallisuuspoliittinen asetelma ja erityisesti meidän oma tilanteemme on muuttunut merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana. Kylmän sodan päättyminen on muodostanut tilanteen, jossa perinteiset uhkakuvat eivät enää toimi. Turvallisuuspolitiikkamme antaa meille hyvät valinnanmahdollisuudet varautua tulevaisuuden ongelmiin ja samalla kehittää nykyistä hyvää asemaamme maailmanlaajuisessa yhteistyössä.

Maamme turvallisuuspolitiikan onnistuminen kytkeytyy Eurooppamme turvallisuuspolitiikan kehitykseen, sotilaallisesti ylivoimaiseen Yhdysvaltoihin, rajanaapuriimme Venäjään sekä näiden suhteisiin. Meille läheisintä kuitenkin on oma sotilaallinen puolustuksemme. Sen tulee tulevaisuudessakin perustua yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan kattavaan alueelliseen ja paikalliseen puolustukseen. Tämä edellyttää puolustusvoimilta riittävää ja nykyaikaista materiaalista valmiutta sekä korkeata koulutuksen tasoa. Näistä kaikista meidän on pidettävä huolta. Se on myös kunnianosoitus ja kiitos niiden arvojen puolustajille, jotka talvisodan syttyessä lähtivät kodeistaan omaa isänmaatamme puolustamaan. Heille kaikille nöyrä kiitoksemme.