Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Sote-laki vaatii monta yhteisymmärrystä

 

Vielä moni pureksii kynsiään miettiessään lausuntoaan juuri annetusta sote-mietinnöstä. Opposition ja hallituksen perussopimus soten aivan uudenlaiseksi järjestämiseksi on monella tavalla hyvä, mutta vaatii laiksi tullakseen vielä monta tiukkaa palaveria. Paljon on toki jo muuttunut hallituksen alkuperäinen ajatus.

Järjestämis ja tuottajavastuu erotetaan nyt selvästi toisistaan. Muutos heijastaa ensimmäisen peruskysymyksen, toeutuvatko mallissa aivan perustuvanlaatuiset ihmisoikeudet. Sosiaali- ja terveydehuollon jäjestämistapaan ja saatavuuteen vaikuttavat välillisesti nimittäin useat perusoikeudet, keskeisimmin yhdenvertaisuus. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riitävät sosiaali-ja terveyspalvelut ja lakiesitys painottaa erityisesti juuri perusterveydenhuollon ja sosiaaliturvan kehittämistä. Kuntien on huolehditava myös siitä, että asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon sekä sairaanhoitopiirien kautta erityistason sairaanhoidon. Kuulumme ervassa Turun Tyksiin, koska siellä sijaitsee lääkärikoulutusta antava yliopisto. Monta kipakkaa kokousta joutuu perustuslakivaliokunta käymään. .

Keskeisen tärkeäksi muodostuu omassa ervassa, siellä omassa järjestämispäätöksessä määritellyt tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät , niiden tehtävät sekä rahoituksen ja ja voimavarojen kohdentaminen. Siinä myös päätetään, mitkä tehtävät hoidetaan itse ja myös periaatteet muualta hankittaville (ostopalvelut ), sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu – palvelutaso, yhtenäiset käytännöt sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen.

Päätöksen tarkoitus on yksiselitteisesti todeta, miten palveluiden tuottaminen toteutetaan ja niiden tulee perustua väestön hyvinvointi-ja terveystietoihin sekä palvelutarpeeseen. Yhteiskunta hoitaa siis rungon, vapaa kilpailu, yritykset, järjestöt, palvelusetelit täydentävät. Lausuntoaika mietinnöstä on kovin lyhyt, lokakuun puoliväli. Veikkaan lausuntojen kunnilta olevan kovin kirjavia. Tärkeä kysymys siksi kuuluu, miten toimitaan meillä Satakunnassa, millainen on oma tuotantoalueemme ja missä muodossa se toimii.

Törmäämme käytännössä vaikeaan kysymykseen. Varmaankin Pori haluaa pitää kiinni vanhasta vastuukuntamallista, yhtä varmasti maakunnan muut kunnat kuntayhtymämallista ja yhtä varmasti Raumalla on omat halunsa. Periaatteessa Pori voi juuri olla riitävän suuri, mutta nyt otetaan lakiehdotuksen mukaan samalla vakavuudella ja painarvolla huomioon, jääkö jäljellä oleva alue ja asukasmäärä liian pieneksi. Tuottamisvastuullisella tulee olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja ja muista sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista. Yhtenäisenä kokonaisuutena kuntayhtymämalli takaisi tasapuolisuuden. Lain perusteluissa mainitaan vastuukunta-kuntakumppani asetelman luoneen Porin osalta kumppaneissa omiaan tyytymättömyyttä ja epäluottamusta järjestäjän kykyyn ja tahtoon. Toki johtavien virkamiesten mukaan palvelujen laatu, ammatillisuus sekä osaaminen ovat merkittävästi parantuneet vastata kumppanikuntien palvelutarpeisiin.

Avi kutsuu kokoon ensimmäisen kokouksen, ilmeisesti nykysairaanhoitopiin rajoja noudattaen. Nyt olisi hyvä aika yhteistyölle ja keskusteluille. Satakunnan kaikkien kuntien, puolueiden ja järjestöjen olisi syystä käydä vaikeatkin neuvottelut ja löytää kireäkin sopuratkaisu. Noloa olisi antaa oma tuotantoalueratkaisu ulkopuolisen tehtäväksi.

 

Kauko Juhantalo (kesk.)