Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kauko Juhantalo: kyselytunti 20.02.04

Herra Puhemies

Valtaosan suomalaisten geeneissä on halu jossakin elämän vaiheessa päästä rakentamaan oma kesämökki , nykyisin yhä useammalla myös pysyvä asunto, järven tai meren rantaan. Rantaviivaahan meillä on oikeastaan valtava määrä asukaslukuun suhteutettuna.

Tähän haaveeseen monen ilo on kuitenkin sitten pysähtynyt, koska rantarakentamista on monin keinoin vaikeutettu, jopa täysin estetty. Kunnilla on kaavoituksen monopoli, mutta tiedämme ympäristökeskusten säännönmukaisesti valittavan, ellei heidän toiveitaan toteuteta. Kaavoittajan oikeus on vain paperilla.

Sinänsä valittajan peruste on usein ollut oikea. On ollut tarpeen opetella ja toteuttaa sellaisia ympäristö- ja vesiensuojelullisia toimenpiteitä rakentamisen yhteydessä, ettei vesistöön pääse saasteita. Nyt tekniikka ja järjestelmät ovat kunnossa.

Sekä pääministeri että ympäristöministeri ovat kiinnittäneet mallikasta huomiota siihen, että on aika sallia laajemmin ja helpommin rantarakentamista, koska saasteet ja ympäristön pilaantuminen eivät voi olla enää esteinä ja siksi myös keinotekoiset, meille oudot ja laajat turvavyöhykkeet, tulee poistaa.

Monen hallinnollisen kiemuran jälkeen tänä tänä päivänä saatu rantarakentamisen salliva lupa tuo perheelle sellaisen riemunhetken, ettei siitä näin puolustusvaliokunnan näkökulmasta katsoen puutu kuin liito-oravan ylilento.

Kysynkin Teiltä Herra Pääministeri, miten aiotte varmistaa, että tämä valtioneuvoston taholta esitetty suunnanmuutos rantarakentamisen laajemmin sallivaksi muuttuu myös käytännön linjanvedoiksi ympäristökeskuksia sitoen. Muutoin esitetyt linjaukset jäävät vain hurskaiksi toivomuksiksi. Suomalaiset tietävät, että ympäristökeskuksilla on jumalainen taito keksiä tarvittaessa uusia rajoittavia perusteita, vaikkakin vesien saastuminen on tullut estetyksi.