Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kuntoutuksen tulevaisuudessa monet haasteet

 

Kun puhutaan kuntoutuksesta useimmiten mieleen tulee vamman tai sairauden jälkeen jotakin, miten töihin pitäisi taas hyväkuntoisena valmistautua. Tai sitten mielessä on töissä automaattisesti tuleva vähän rennompi viikon tai kahden aslak-paussi toisella paikkakunnalla. Tai sitten eläkeiän ja hospitaalin välinen aika yleensä, jolloin pitäisi mieltä ja kroppaa pitää toimintakunnossa. Tai sitten hetkeä, jolloin olet pysyvästi vakavasti vammautunut.

Kaikki edellä on oikein, mutta tulevaisuudessa säästöyhteiskunta pyrkii kaikkea kehittämään ja myös kuntoutuksen sisältöä muuttamaan. Muutos ja kehitys on luonnollista, mutta siinä piilee myös vaaratekijöitä, jotka pitää huomioida. Ensimmäinen on tarveharkinnan voimakas lisääntyminen. Periaatteesa on oikein, että kuntoutus kohdistuu juuri sitä tarvitsevalle, eikä sattumanvaraisesti vain massoittain. Jo nyt lisääntyy ammatiryhmittäin, sairauskohtaisesti tai työpaikkakohtaisesti tapahtuva työaikainen kuntoutus, joka paremin voi huomioida erityisvaatimukset. Vaarana on byrokratian lisääntyminen ja todella kuntoutusta tarvisevan sivuun jääminen. Vakavin vaara on, että yleensä budjettisyistä vähennettäisiin kuntoutuksen merkitystä.

Yhteiskunta on myös muuttanut käsitystään kuntoutuksen sisällöstä melko nopeasti. Mm. vaikevammaisten ( aivo- tai selkäydinvamma, syntymässä saatu vamma tai vaikean vaikean sairauden tai onnettomuuden jälkeinen tila) laitoskuntoutus on vajaassa kymmenessä vuodessa puolittunut ja tilalle on tullut avokuntoutus. Kyse on tietenkin rahasta. Avokuntoutus on nykypäivää, samalla rahalla tavoittaa useamman kuntoutujan. Tuota suhdetta ei tule kuitenkaan liiaksi järkyttää, oikealla tavalla jaksotettu laitos- ja avokuntoutus etenkin vaikeavammaiselle on välttämättömyys. Fyysinen tehokuuri sekä tilaisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen kohtatalotovereiden kanssa on välttämättömyys,

Kilpailu kuntousta tarjoavien laitoston välillä on tiukka. Kilpailu eri kuntoutusmuotojen välillä on noin neljän vuoden välein tapahtuvana tarkka ja avoin. Hinta ratkaisee. Lähtökohtana tulee olla jokaisen laitoksen auditointi ja jälkikäteisvalvonta. Ankaran kilpailun seurauksena monen kuntoutuslaitoksen talous on hyvin haavoittuva. Tarkkuutta talouteen ja henkilöstöpolitiikkaan tuo se, että erilaiset kuntoutuskurssit vaativat hyvin vaihtelevan määrän henkilöstä. Hyväkin talous on pian kuralla, jos väen määrä on väärä. Kuriositeettina mainittakoon, että Kauppalehden viimeisessä vertailussa todettiin Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen olevan Suomen ainoa A-luokan luottokelpoisuuden omaava laitos alallaan.

Tulevassa sote-ratkaisussa kuntoutus on nostettu tärkeään rooliin.Tämä rooli säilyy, toteutuupa sitten puolueiden sopima erva-malli, tai sitten perustuslakivaliokunnan vaatimana jonkinlainen maakuntaratkaisu. Kuntoutuksen säilyessä jokaisessa mallissa, on välttämätöntä etteivat terveydenhoidon organisaatiot ryhdy rakentaman nk. omia mallejaan kuntoutuksen toteuttaniseen, vaan ensin hyödynnnetään tarkoin jo rakennettu yksityinen kapasiteetti. Tarkan talouden ja oikean henkilöstöpolitiikan säilyttäminen on usein epäonnistunut pelkästään julkisesti toimitettuna. Sekamallia tarvitaan.

 

Kauko Juhantalo (kesk)

Kankaanpään Kuntosairaalasäätiön hallituksen pj.