Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kuntaliitos Honkajoki-Kankaanpää

 

Honkajoen kunnanhallituksen pj. Tommi Laitila pohtii lehdessä (KS) Kankaanpää-Honkajoki kuntaliitosta. Ellei ehtisi vilkaista alla olevaa kirjoittajan nimeä, luulisi jonkun kankaanpääläisen olevan asialla. Tommi kirjoittaa asiantuntevasti ja painottaa oikeita asioita.

Perustanahan tälle selvitystyölle on valtiovaraiministeriön määräys Honkajoen kunnan jouduttua nk. kriisikuntamenettelyn kohteeksi. Täytyy muistaa, että mikäli kunta ei tähän suostu tai jos selvityksenkin jälkeen loppusyksystä valtiovaraiministeriön suorittamassa tarkastuksessa kunnan talousasema on vielä negatiivinen, joutuu kunta pakkotoimenpiteiden kohteeksi. Tätä vaihetta ei Honkajoella, eikä myöskään Kankaanpäässä kukaan halua kokea.

Jos ohitetaan tunnesyyt, ovat talouden ohella asukkaiden saamat palvelut ensimmäisenä huolen kohteena mahdollisessa liitoksessa. Tommi on tässä täysin oikeassa. Käydyissä alustavissa neuvotteluissa emme ole kohdanneet vielä yhtäkään ylitsepääsemätöntä ongelmaa niiden yhdessä hoitamiseseksi.

Tilanne on nimittäin juuri niin karu kuin Tommi kertoo. Toiminnasta sopimalla me voimme vielä kaikesta sopia, mutta kauan odotetun sote-ratkaisun toteutuessa niin Kankaanpään kuin Honkajoenkin terveys-ja sosiaaliturvan rahat menevät toisiin käsiin. Jos puolueiden sopima erva-malli toteutuu, rahat menevät tosi kauaksi, jos eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii kansalaisille vähän läheisempää hallintomallia, rahat lähtevät kuitenkin pois omista käsistä.

Ei ole näyttöä siitä, että suurten kuntien asukkaat olisivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin pienissä asuvat. Jos etelään yhä enemmän painottunut poliittinen painoarvo maassamme entisestään kasvaa, tuo kuntarakenteeseen kohdistuva talouden paine vääjäämättä tänne muualle tarvetta yhteisiin ratkaisuihin, joissa mm. kuntaliitokset ovat toiminnan ja hallinnon yhteisin järjestelyin yksi vakavasti otettava vaihtoehto.

Olemme neuvotelleet hyvässä hengessä. Kaikki asiat on puolin ja toisin tuotu pöytään. Jos liitokseen mennään, Honkajoki toivoisi sen alkavan vuoden 2017 alusta. Koska viime vuosina on yhdessä ja erikseen tehty aivan tuoreita toiminnan ja talouden Kankaanpäätä ja Honkajokea koskevia selvityksiä, on Kankaanpään taholta esitetty mahdollisuutena myös aikaisempaa vaihtoehtoa vuoden 2016 alusta. Asiallisesti ei varmaankaan tule mitään sellaista uutta tietoa, mikä, jo nyt ei olisi hallinnassa. Tuolloin valtuustojen tulisi asia käsitellä ja päättää ennen huhtikuun loppua.

 

Kauko Juhantalo (kesk.)

Kankaanpään kaupunginvaltuuston pj.