Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kuntalaisia koskevat lait vaikeasti solmussa.

 

Hallitusohjelma edellyttää uutta kuntalakia vuoden 2015 alusta. Kuntalaki määrää miten erikokoiset kunnat toimivat, miten kansalaiset osallistuvat, miten talous ratkaistaan jne. monet asiat. Lain uusiminen on useiden toive ja sinällään ajankohtainen.

Ongelmaksi muodostuu se, että hallituksen ajatus on uusia kuntalaki jo vaivalla ja riidalla hyväksytyn kuntien rakennelain pohjalle. Kuntien rakennelain sisälle näet käytännössä kuuluu myös sote-laki, joka kytkee sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakeneuudistuksen kiinteäksi osaksi kuntarakennelakia. Tätä yhteyttä vahvisti myös oikeuskanslerin kanteluun tekemä ratkaisu. Lakien välille on syntynyt tosiasiallisen ja hallinnollisen yhteyden lisäksi myös oikeudellinen yhteys.

Kuntien rakennelain sisälle jäi pakkoenemmistöllä tehtynä selvä juopa hallituksen ja opposition välille. Suomessa ei ole valtiosääntötuomioistuinta. Tehtävän hoitaa kansanedustajien perustuslakivaliokunta. Sen tehtävänä on perustuslain tulkinta ja täten toimiminen myös tuomioistuimena. Jäsenten tulisi toimia tuomareina, eikä politiikkoina.

Valiokunnassa asiantuntijoina kuullut professorit moittivat järkiään hallituksen esitystä nimenomaan kuntien itsehallintoa loukkaavana. Hallituksen koossapitouhkauksella edustajat taipuivat politiikoiksi ja enemmistö pysyi. Mutta rimaa hipoen. Kolme demaria jätti eriävän mielipiteen. Keskusta ja perussuomalaiset yhteisen vastalauseen. Hallituksen sisälle oli virinnyt oma juopa. Sitä lisäsi vakavasti johtavien vihreiden kannanotto julkisuuteen (HS 29.07.13.) sotelain kohtalosta.

Hallitus joutui monelta osin taipumaan. Hallitus esitti kuntien tekevän velvoittavan selvityksen marraskuun loppuun mennessä siitä, kenen kanssa ne ovat valmiit tekemään vastaisuudessa kuntaliitoksen. Eduskunta joutui muuttamaan selvityksen ilman juridisia vaikutuksia olevaksi keskusteluksi.

Sote-lain puuttuminen heijastuu hallitukselle liääntyvinä vaikeuksina. Jos esitys siitä tulee vasta huhtikuussa, valiokunnat asiantuntijoineen käsittelevät sitä juhannukseen, ehkä ylikin. Veikkaan vastuukuntamallin kaatuvan perustuslakivaliokunnassa. Oikeuskanslerin ohjeen mukaan kunnilla tulee olla aikaa vähintäin 6 kuukautta perehtyä lain sisältöön. Selvittäminen etukäteen on mahdoton. Kuntaliitto esitti vähintäin 12 kuukautta. Tarkka ja varma tieto sote-uudistuksesta on luonnollisesti kunnille täysin oleellinen jo siinä vaiheessa, kun ne ovat päättämässä minkä kunnan tai kuntien kanssa yhdistymistä lähdetään mahdollisesti selvittämään. Vaalit lähestyvät, eripura hallituksessa lisääntyy, ehkä sotelakia ei kyetä ollenkaan antamaan. Silloin hallituksen murheeksi myös kuntien rakennelaki rämpästyy, koska juuri sote-lakia on käytetty välineenä kuntarakenteen muuttamisessa.

 

Kauko Juhantalo (kesk.)