Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kauko Juhantalo Kankaanpäässä 2.1.2003

Koulutus antaa turvallisuutta

Nuorisotyöttömyys on maassamme Euroopan Unionin mittasuhteella hälyttävän korkea. Suomessa on yli 30 000 alle 25-vuotiasta vailla työtä. Yhdistyneenä länsimaiseen kulutustottumukseen lisääntyvät nuorten taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat kovaa vauhtia. Jokainen ei halua kouluttautua, mutta varmaa on, että koulutus luo lisäturvallisuutta. Siksi yhteiskunnan on sen monipuolisesta saatavuudesta tehokkaasti huolehdittava. Aiemmin alkutuotanto toimi yhteiskunnan työvoimareservinä. Tämä tilanne on muuttunut. Ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman satavuus on eräs keskeisimmistä lähiaikojen haasteista kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa, myös maaseutuammateissa. Koulutuksessa on siksi huolehdittava myös aikuiskoulutuksesta ja siten, että se ulottuu myös maanviljelijöihin ja yrittäjiin.
Viime vuodet Satakunnassa on voimakkaasti korostettu Porin korkeakouluyksikön kehittämistä ja Porin yliopistokeskusta. Hanke on edennyt hyvin ja työllistää jo toistasataa korkeasti koulutettua henkilöä maakunnassamme. Lupausten mukaan yksikkö pääsee valtion rahoituksen piiriin 2004. Porin yksikön kehittyminen täyttää hyvin sitä aukkoa, mikä oman yliopiston puuttumisen seurauksena on ollut. Keskuksen tulevaa kehitysvaikutusta alueelle voidaan pitää merkittävänä.

Porin yliopistokeskuksen kehittyminen ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että se vetää opiskelijansa seutukunnan muista oppilaitoksista, kuten ammattikorkeakoulun yksikköjen potentiaalisesta opiskelijajoukosta. Korkeakoulustrategiassa on alueellinen kattavuus ja kehitys turvattava. Sen tulee olla koulutuksen ja sivistyksen jakaja maakuntaan, ei sen imuri.

Keskiasteen koulutuksesta voidaan todeta, että esim. Kankaanpäässä lukio-opetus on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Ammatti-instituutin ja lukion yhteistutkinnon toteuttajina ollaan jopa edelläkävijöitä. Mahdollista on myös suorittaa luonnontiede-tai atk-painotteiset lukio-opinnot. Jämin hiihtoputki mahdollistaa syksyllä myös hiihtolukiotoiminnan aloittamisen.

Ammatillinen keskiasteen koulutus on lähivuosina selkiytymässä, kun ns. lyhytkestoista ammatillista kurssitusta ja koulutusta ollaan siirtämässä lähinnä aikuiskoulutuskeskuksen toteutettavaksi.
Satakunnassa Kankaanpään Opisto on hyvää vauhtia nousemassa opistojen eturivin kouluttajaksi. Voimakas rakentaminen parantaa toiminta-ja kilpailumahdollisuuksia lähivuosina entisestään. Opiston myönteistä kehitysdynamiikkaa tulee tukea lisäämällä edelleen yleistä koulutustarjonnan koordinointia. 
Koulutus on keskeisen tärkeä muoto turvataksemme nuorten ja nuorten aikuisten arkea. Heidän monimuotoinen tukemisensa on parasta huono-osaisuuden ennaltaehkäisyä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Yhteiskunnan on siksi huolella koulutettava nuoriaan opiskelun ja työnteon luonnolliseen yhteensovittamiseen.