Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kauko Juhantalo Juhlapuhe Palvelutalo Koivurinne 40-vuotta

Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat

Rohkeat kankaanpääläiset yksityishenkilöt olivat ennakkoluulottomia ja rohkeita, perustaessaan kaupungin ensimmäisen yksityisen vanhusten palvelutalon Koivurinteen, jonka neljäkymmenvuotisjuhlaa saatamme tänään viettää. Juhla osuu myös juuri alkavan tänään alkavan valtakunnallisen vanhustenviikon kunniaksi. Tuolloinen päätös on ollut siunauksellinen. Talon toiminta on alusta lähtien ollut esimerkillistä ja Koivurinteen suosio vain jatkaa kasvuaan. Toiminnan sisällön sydän on Koivurinteessä aina ollut osaava ja ymmärtäväinen henkilökunta. Suuri merkitys on myös omaisten mukana ololla, vierailuilla ja työllä.

Työ vanhenevien ihmisten parissa on tehokkuusvaatimuksen ohella myös vaativaa ymmärtämistä ja eläytymistä vanhenevan ihmisen päivittäisiin ongelmiin, sekä samalla myös avointa kykyä hersyvään ilonpitoon. Erityismaininnan ansaitsee ehdottomasti talossa edelleen työskentelevä Aune Mato-oja, joka aikoinaan myös keitti talon ensimmäisen puuron.

Palvelutalot ovat Suomessa löytäneet viime vuosina korkealle arvostetun asemansa osana vanhusten hoitoa. Tilastokeskuksen ja Stakesin mukaan niissä asui vuoden 2002 lopulla 23 854 ikääntynyttä ihmistä, samaan aikaan kun heitä oli vanhainkodeissa 20 728. terveyskeskusten pitkäaikaishoitoon turvautui 65 vuotta täyttäneistä 11 645. Säännöllistä kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa sai kaikkiaan 52 354 ikäihmistä. Kotona asui 65 vuotta täyttäneistä kansalaisista lähes 90 prosenttia.

Me ihmiset ikäännymme kovin erilaisin tavoin. Kunto ja terveydentila eivät kulje käsikädessä ikävuosien kanssa. Myös perimämme, geenimme, ovat tärkeässä roolissa, merkittävää on myös aktiivikauden aikana tehdyn työn laatu ja raskaus, eikä kukaan kiistä elämäntavoillakin olevan merkityksensä. Lähtökohdat terveelliseen ja henkisesti hyvinvoivaan vanhuuteen ovat siis kovinkin erilaiset. Yleisestihän sanotaan, että tärkein lähtökohta pitkään ja hyvään ikään, on valita itselleen oikeat vanhemmat, mutta vanhuuden kynnyksellä tämä valinnan vaihtoehto saattaa olla menetetty.

Ikäihmisten asumista tuetaankin siksi Suomessa monin eri tavoin, joko heidän kotiinsa tehdyillä parannuksilla tai tarjoamalla eritasoisia asumispalveluita. Vanhusten asuntojen parannuksista ovat tavallisimpia wc-ja pesutilojen saneeraukset, kynnysten poistot, oviaukkojen levennykset sekä erilaisten tukien asennukset. Näihin muutostöihin voi saada avustusta vammaispalvelulain nojalla sekä valtion perusparannus- ja korjauslainojen sekä avustusten kautta.

Yksityinen Palvelutalo Koivurinne on eriomainen esimerkki nykyaikaisesta palveluasumisesta. Säädösten mukaan palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä pientä tai suurempaa apua tarvitseville vanhuksille. Siihen kuuluu sekä asunnon että palveluiden järjestäminen. Palveluasunnoissa kiinnitetään huomiota liikkumisen esteettömyyteen, turvapalveluihin ja apuvälineisiin. Palvelutaloissa on myös aina asukkaiden yhteistiloja ja monet toimivat myös lähialueensa vanhusten palvelukeskuksena. Palveluasuminen perustuu useimmiten vuokrasuhteeseen, mutta omistusasumiseen perustuvien yksityisten palveluasuntojen määrä on kuitenkin merkittävästi kasvussa. Palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt sekä yksityiset yrittäjät ja viime vuosina Suomessa monia vanhustentaloja ja vanhainkoteja on muutettu palveluasunnoiksi. Palveluasuminen ei edellytä ympärivuorokautista henkilökuntaa ja monasti ateriapalvelu ja siivous on tuotettu tukipalveluna.

Vaikeavammaiset ikäihmiset voivat saada asumispalveluja myös vammaispalvelun kautta. Päivittäin paljon apua tarvitseville vanhuksille järjestetään ryhmäkodin kaltaisia asumispalveluja. Niissä on tavallisesti alle kymmenen asukasta ja keittiö- ja olohuone sekä sauna pesutiloineen ovat asukkaille yhteisiä. Vielä erikseen on ryhmäkoteja dementoituneille ja erikseen vielä muille ikäihmisille tai vammaisille.

Näitä eritasoisia asumispalveluja tarjotaan Kankaanpäässä Lohipuron palveluyksikössä, Pienkoti Nurkkalassa, Ryhmäkoti Kanervassa, Kotipesä Hautamäessä ja täällä Palvelutalo Koivurinteessä. Lisäksi tarpeen tullen tehdään kunnan ulkopuolelle ostopalvelusopimuksia. 

Tulevaisuus asettaa ikääntyvien ihmisten hoitoon suuria haasteita. Suuret ikäluokat ja hoitajaresurssien puute puhuttavat eniten. Arvostettu vanhuustutkija, professori Antti Hervonen lausuu: ”totuuden hetki koittaa joskus 25 vuoden kuluttua eli vuoden 2050 paikkeilla. Eläkkeelle siirrytään nykyään paljon paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. Ensimmäiset eläkevuodet, ehkä parikymmentä vuotta, vietetään usein vielä aktiivista elämää. Myös ongelmat alkavat nykyään myöhäisemmässä vaiheessa. Joskus vuonna 2030 suuret ikäluokat alkavat kärsiä dementiasta ja muista aivo-ongelmista, jolloin heidän hoitonsa tarve lisääntyy dramaattisesti. Jos oletetaan, että sairastavuus pysyy suunnilleen nykyisen kaltaisena, tarvitaan vuoden 2030 tienoilla noin 15.000 vuodepaikkaa lisää nykyiseen verrattuna vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Alalle uhkaa myös syntyä henkilökuntapula. Uhka on todellinen. Erittäin suuri joukko koulutettuja, kokeneita sosiaalityöntekijöitä, vanhustenhoitajia ja lähihoitajia – sanoisin heitä alan avainhenkilöstöksi- jää lähimmän kymmenen vuoden aikana eläkkeelle. Ongelmaa on yritetty ratkaista lisäämällä koulutusta, mutta ala ei ole nuorille riittävän vetävä. Pitäisi kaivaa esille vanha kutsumus käsite. Näinä aikoina eläkkeelle siirtyvistä vanhustenhoitajista monet olivat vielä kutsumusalalla, ja sellaiset työntekijät ovat kullan arvoisia. Pelkään, ettei sellaisia enää alalle hakeudu”.

Edellä lausuttu arvostetun asiantuntijan mielipide perustuu tietenkin tilastoihin ja vankkaan asiantuntemukseen ja on varmasti paikkansa pitävä. Palvelukoti Koivurinteen osaltakin tämä tietää, että työtä odottaa jatkossakin kasvava määrä. Kokemuksesta tiedämme, että työ kasaantuu erityisesti sille, jonka osaamisen arvostus on korkealla, kuten Koivurinteellä on. Hyvän johdon ja muun henkilöstön ohella Koivurinne osaa yllä pitää aktiivista ja korkealuokkaista oheistoimintaa, joka lopullisesti varmistaa asukkaiden hyvän olon ja virkeän mielen. Erityiskiitos siitä kuuluu tietenkin innostuneelle naistoimikunnalle. Erikseen haluan vielä mainita, että Koivurinteen ja kaupungin yhteistyö on aina ollut särötöntä ja hyvää, Koivurinteellä on merkittävä rooli kaupunkimme vanhustyössä, siitä avoimesti kiitämme. Haluamme kaikki onnitella talon hallitusta, toimivaa johtoa ja henkilöstöä merkkipäivän johdosta. Parhainta Onnea ja Menestystä myös tuleville vuosille