Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

133. TORSTAINA 14. JOULUKUUTA 2006 kello 10

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007 Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä 

Puolustusministeriön hallinnonala 

Arvoisa puhemies! Edustaja Saarinen, joka nyt ei ole paikalla, käyttää usein puheissaan termiä "onpa valtava ero". Tämä sopii moneen paikkaan ja moneen yhteyteen, mutta minusta on valtava ero siinä puheenvuorojen maltillisuudessa ja sisällössä, joka on näkynyt puolustusbudjetteja ja puolustusasioita käsiteltäessä eduskunnassa 10, 15, 20 vuoden aikana. 

Edustaja Akaan-Penttilä käytti oppositiosta hyvin rakentavan ja yhteistyöhaluisen puheenvuoron, joka omalla tavallaan kuvaa sitä, että suomalaisilla on vaikeuksista huolimatta aivan uudenlainen maanpuolustustahto ja ajattelutapa maanpuolustuksesta. Myös käsitys sotilaallisen maanpuolustuksen välttämättömyydestä elää. Tämän kaiken perustana on ollut onnistunut turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selontekoja sen asettamat, eduskunnan hyväksymät puitteet ja linjaukset Valtiovarainvaliokunnan turvallisuus- ja puolustusjaosto on paljolti tukeutunut puolustusvaliokunnan lausuntoon. Itse olen kokenut puolustusvaliokunnan työn hyvin rakentavaksi, ja jämerä ministerimme Seppo Kääriäinen on pitänyt erittäin aktiivisesti yhteyttä puolustusvaliokuntaan. Tämä on luonut hedelmällisen pohjan työlle. 

Talousarviota käsitellessä täytyy tietysti pohtia, minkälaiseen toimintaan rahaa tarvitaan. Puolustusvaliokunnan käsittelyssä on tällä hetkellä kolme keskeisen tärkeätä lakia: laki asevelvollisuudesta, laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja laki Puolustusvoimista. Niiden puitteissa luodaan puolustusvoimain toiminnan kehys ja määritetään rahoituksen tarve. Monessa puheenvuorossa on todettu, että puolustussektorin taloutta tulee vahvistaa. Erityisen suuri lisärahoituksen tarve on materiaalipuolella, mutta myös toimintaan vaaditaan lisäpanostuksia. Emme voi asettaa lainsäädännöllä vaatimuksia, joiden toteuttamiseen ei tulevaisuudessa ole määrärahoja. Aiemmin puolustusajattelua on kovasti aliarvostettu, mutta nyt olemme oikealla tiellä. Koko suomalainen yhteiskunta on löytänyt uudelleen vahvan maanpuolustustahdon. 

Paikallistasolla täytyy olla tyytyväinen, sillä Satakunta on säilyttänyt asemansa hyvin tässä murroksessa. Säkylän varuskunta vahvistuu edelleen tuntuvasti ja Niinisalo on siirretty kehitettävien varuskuntien listalle. On hienoa, että ministeri ja koko ministeriö katsovat, ettei enempää säästetä. Säästäminenkin kun on valtavan kallista. Meillä on onneksi nyt hetken aikaa vielä nuorison ikäluokissa kasvava trendi ja näissä puitteissa varmaan sitten 2010- ja 2020-luvuille lähdetään, vaikka ikäluokat tulevaisuudessa pienenevätkin jyrkästi. Minusta oli hienoa, että edustaja Vihriälä, monen muun tapaan, lausui kiitoksen sanat soittokunnista. Siinä annan kyllä erityisen kiitoksen ministerin määrätietoiselle työlle. Hevoset armeija menetti, mutta soittokunta soittaa ja sillä on valtavan suuri merkitys. Jos soittaminen loppuisi, vaikka uudet aseet kiiltäisivät ja kalisisivat, niin kyllä sillä olisi jälleen se valtava ero, johon ed. Saarinen usein viittaa. Torvien törähdys saa nuoret ja vanhat ymmärtämään, mitä tarkoittaa sotilaallinen maanpuolustus. 

Henkilökohtaisesti suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti – ilmapiiri on hyvä. Meidän täytyy uuden selonteon yhteydessä katsoa kolmen toimintalinjan sisältö, joista yksi on laajennettu viranomaisyhteistyö. Se perustuu pitkälti EU-säädöksiin ja siihen, että rajan yli menevää viranomaistyötä käsitellään aivan uudella tavalla. Kriisinhallinta tarvitsee rahoja ja siinä juuri, kuten ministerikin viittasi, tulee kyseeseen yhteistyö lähialueiden, Pohjoismaiden kanssa. Myös materiaalihankinnoissa on yhteistyömahdollisuuksia: muun muassa naapuri-Ruotsissa on vahva aseteollisuus lentoasetta myöten. Mutta Eda on se, mihin me olemme satsanneet, ja juuri niin kuin ministeri sanoi, täytyy ajatella myös kolikon toista puolta, kun puhumme yhteensopivuudesta. Se on se puoli, että meidänkin tavarallamme on mahdollisuus käydä kaupaksi. Luotamme siihen, että meillä on sellaisia tavaroita tekstiilejä myöten, joita muiden maiden armeijat tarvitsevat. Löydämme loistavan tason ja kilpailukykyisen hinnan ja niin sekin sektori toimii.