Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

20. KESKIVIIKKONA 8. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.07)

5) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Arvoisa puhemies! Arvostan suuresti ed. Vapaavuori äsken pitämää puheenvuoroa, jossa hän analysoi sitä kaikkea, minkä me jokainen tosiaan tiedämme ja tunnemme. 

Eläkeläiskysymys on ollut, on ja tulee olemaan aina vaikeampi kysymys politiikassa. Tämä siksi, että järjestelmä sitoo hyvin paljon varoja ja sen muutokset ovat aina kalliita, sillä eläkeläisten määrä kasvaa ja eläkkeiden tasoa on välttämättä myös korotettava. En kuitenkaan olisi täysin samaa mieltä ed. Vapaavuoren kanssa siitä, että tämä on oikeastaan ainoa suuri kysymys tulevaisuudessa. Minä olen lehdistä seurannut, että ed. Vapaavuorelle on tuo Inkookin aikamoinen probleema, mutta se on kuitenkin pienempi. (Välihuuto: Sipoo!) - Sipoo, se taisi olla Sipoo. 

Mutta puheenvuoron pyysin silloin, kun ed. Laitinen oli puhumassa, koska minusta hän oikealla tavalla lähestyy niitä eläkeläisiä, jotka ovat kaikkein tukalimmassa asemassa, eli kansaneläkkeen ja pienen työeläkkeen varassa eläviä. Niiden suhteen ei kunnian kukko laula, ei taloudellisessa eikä hyvinvointimielessä. Kysymys muuttuu entistä visaisemmaksi, kun pohditaan eläkkeisiin vaikuttavien indeksien toimivuutta tulevaisuudessa.

Kuka olisi osannut arvata, että elinkustannusindeksi oikeastaan toimii väärin päin. Nyt kun kossu on halpaa, mitä ed. Kallis ei tiedä, (Ed. Kallis: Tietää!) ja elintarvikkeiden hintojen nousu on ollut hidasta, niin tämä puoli ontuu pahasti, jarruttaen eläkkeiden nousua pahanpäiväisesti. Kun ed. Laitinen viittasi tähän 50 euroon, joka on poliittisessa kielessä muutettu hallituspuolueiden eläkeläisille kohdistamaksi loukkaukseksi, niin todettakoon, ettei sitä tarkoitettu tasokorotukseksi vaan pieneksi korjaukseksi siihen, missä on ihan selvää jälkeenjääneisyyttä. Tavoitteena täytyy olla, samoin kuin ed. Laitinen sanoi, tasokorotus; se on välttämätön. 

Kun olen kuunnellut näitä puheita poliittista lupauksista, niin tulee sellainen tunne, että politiikka halutaan tulevaisuudessa tehdä niin kuivaksi ja värittömäksi, etteivät äänestäjät käy äänestämässä sen vertaa kuin nykyisin. Niin käy, jos kilvan vaadimme toinen toisiltamme, ettei politiikkaan saa liittää mitään ihanteita, tavoitteita tai lupauksia. On monia tapoja hakea innostuneisuutta poliittisiin puheisiin: Joku käyttää numeroita väljemmin, joku keksii uusia tavoitteita jne. Mutta kyllä politiikassa pitää olla sellaista innostusta ja uskottavuutta, että suomalaiset pitävät tätä maata hyvänä ja uskovat täällä olevan tulevaisuudessakin hyvä asua. Siitäkin huolimatta, että eläkejärjestelmässämme on korjaamisen varaa.