Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

21) Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 

Herra puhemies! Täällä eduskunnassa harvoin entinen ministeri tukee istuvaa ministeriä – ministerit yleensä kokevat olleensa paljon viisaampia aikoinaan. Minusta kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö on aivan oikeassa ja tehnyt suuren työn tätä esitystä valmistellessaan ja löytänyt siitä sellaisen kompromissin, josta melkein poikkeuksetta kaikki ovat olleet yksimielisiä. 

Ministeri Pekkarinen esitteli tämän kysymyksen laajasti ja hyvin. Täytyy todella muistaa, että olemme tehneet uuden osakeyhtiölain ja se sitoo meidän käsiämme siten, että siellä on se ajattelutapa, että näiden maailmantapahtumien ja varmaan kotimaistenkin tapahtumien johdosta tilintarkastukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja ammattitaitoisuutta vaaditaan lisättäväksi. 

Me olemme kaikki saaneet tilintarkastustoimistojen, tilintarkastajien ja tilitoimistojen kirjelmiä, joissa he kokevat erittäin vahvasti työnsä ja arvostuksen vähentyvän. Minä ymmärrän heidän huolensa, mutta käytännössä näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Jos minä omistaisin osakeyhtiön, valitsisin välttämättä ammattitaitoisen tilintarkastajan. Tässä ei myöskään poisteta tilintarkastusjärjestelmää miltään yhtiöltä. 

Käytännössä jokainen normaali yhtiö on tekemisissä valtavan virkakoneiston, vakuus- ja pankkijärjestelmän kanssa, jossa automaattisesti vaaditaan tilinpäätös ja sen tarkastanut ammattitaitoinen tilintarkastaja lausuntoineen. Uskon, että vain joku vanha pieni yhtiö, jossa on vakiintunut asiakaskunta, joka ei tarvitse lainoja, ei toimi EU:n kanssa eikä aiokaan laajentua, vaan elättää perheensä osakeyhtiömuodossa jne., voi jättää tämän ylimääräisen kulun pois. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ei tilintarkastuspalkkio ole suuri silloin, kun yhtiö toimii ja on hyvä. Se on eräänlainen varmistusjärjestelmä: sekä omistajalle ammattitietoa että ulkoisille tahoille ammattimainen tieto ja varmistus. 

Ed. Laxell ja myös ed. Polvi korostivat sitä, mitä täällä hyvin useasti korostetaan, mikä on aivan totta, että tällä vahvistetaan harmaan talouden etenemistä. Näin on toki helppo sanoa, mutta minusta väite ei pidä paikkaansa. Kun seuraa harmaan talouden yrityksiä, niiden mittasuhteet ovat valtavan paljon suuremmat kuin tähän rajaan nyt asetettujen. Ei siellä tällaisilla yhtiöillä ja näillä mittasuhteilla toimita. Toiseksi tilintarkastaja astuu kuvaan vasta tilinpäätöksen jälkeen. Kun katsoo harmaaseen talouteen ja rikollisuuteen liittyviä tapauksia, ei niissä yhtiöissä ole vuosikausiin ollut tilinpäätöksiä. Missä vaiheessa sitten tulisi tilintarkastaja? Ei tämä sinänsä yksittäinen tilintarkastajan puuttuminen heihin, jotka valitsevat rikollisen tien yhtiössään, vaikuta nytkään mitenkään, vaikka säädösten mukaan olisi täysin pakko ilmoittaa rekisteriviranomaisille yhtiön tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomus, hallituksen toimintakertomus. 

Kun kyseessä on näin marginaalinen erä siinä vaiheessa, kun me kiristämme suurempien yhtiöiden järjestelmiä, se kiristämisjärjestelmä ei saa ulottua niin kuin asteikkoverotuksessa kaikkein pienimpiin yrityksiin saakka. Niiden osalta järjestelmää tulee keventää hallintoa ja vähentää niin sanotun turhan paperityön tekemistä, jota pienet yrittäjät inhoavat oikein mahdottomasti. 

Minusta tämä tasapaino on hyvä ja on kaikkien etu, että vaaditaan ammattimaisuutta enemmän. En osaa ottaa kantaa tilintarkastajien eri sektoreiden koulutukseen, mutta mielestäni jo HTM-tilintarkastajilla Suomessa on valtavan hieno ja korkea ammattitaito. Tilintarkastajien asema ja rooli täytyy pitää vahvana Suomen elinkeinoelämässä. Paitsi että lainsäädännön kautta näin on, sitä pitävät käytännössä vahvana niin monet viranomaiset ja yhteistyökumppanit.