Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

98. TIISTAINA 10. LOKAKUUTA 2006 kello 14

3) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Arvoisa puhemies! Ei tätä voi panna paljon paremmaksi muuta kuin ehdottomalla hyökkäystä. Ministeri Kääriäinen on selventänyt puheenvuoroissaan esimerkillisen hyvin, mistä on esillä olevassa laissa kyse. Myös salista nousseiden asiantuntevien kysymysten määrä osoittaa sen, että suomalainen maanpuolustus ja vapaaehtoisuus, reserviläistoiminta jne., tunnetaan laajasti Suomessa ja sillä on todella laaja kannatus. Me tiedämme kaikista selvityksistä ja tutkimuksista, että niin sanottu maanpuolustustahto on Suomessa hyvin korkealla. Eduskunnan on säädöksillään syytä tukea nykyaikaiseen malliin sitä toimintaa, jossa suomalaiset haluavat isänmaansa hyväksi toimia. Sitä ei pidä rajoittaa, vaan ohjata ja katsoa nämä turvallisuus-, valvonta- ja opetuskysymykset tietysti huolella. 

Asian suhteen on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta. On selvä, että kun Suomessa on 350 000 metsästäjää ja heillä on useita aseita, niin aseita kyllä käsitellään ja aseiden kanssa kovat piipussa liikutaan monessa paikassa. Metsässä toimitaan aivan vapaaehtoisohjauksin ja itse opetellen traditioita ja määräyksiä noudattaen. Ei siis ole outoa, että aseenkäytön ohjaukseen koulutuksen saaneet voivat opettaa. 

Eduskunta on odottanut selonteon jälkeen, että ehtisimme valmistella ja saada päätökseen vielä kolme keskeistä maanpuolustukseen liittyvää lakia. Tähänhän liittyy yhdeksän viittausta eri lakeihin - ne ovat enemmän teknisiä korjauksia - ja meidän on hyvin tärkeätä saada juuri tämä vapaaehtoinen maanpuolustuslaki asevelvollisuudesta ja laki Puolustusvoimista käsittelyyn. Ne ovat suuria kokonaisuuksia, ja tiedämme, että niihin liittyy herkkiä kysymyksiä. Me kuulimme jo silloin, kun valmistelimme puolustusvaliokunnassa turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa, erittäin runsaasti asiantuntijoita muun muassa tämän asiakokonaisuuden yhteydessä ja tiedämme sieltä, miten varoen ja herkästi me tulemme tätäkin asiaa käsittelemään. 

Katsoimme tänään alustavasti ministeriön kuulemien asiantuntijoiden listaa. Ministeriössä on tehty todella suurenmoista työtä. Me valiokunnassa tulemme kuulemaan valtaosan heistä uudelleen ja vielä laventamaan asiantuntijamäärää. Näin pääsemme selville kaikesta tässäkin keskustelussa esille tulleesta, ja pyrimme löytämään sellaiset täsmälliset määritelmät, joita salissa aivan selvästi kaivataan. 

Kuten sanoin, valiokunnassa tiedämme kokemuksesta, että poliittisesta menneisyydestä johtuen tähän liittyy hyvin herkkiä ja haavoittuvia kohtia. Lisäksi aiheeseen voidaan liittää eri tavoin myös muita ideologisia asioita, mutta syyttä suotta. Vapaaehtoinen maanpuolustus ei ole, niin kuin valiokunnan varapuheenjohtaja Laakso hyvin tietää, pelkästään oikeiston asia. Valiokunnan suuri enemmistö oli yksimielisesti - saattoipa varapuheenjohtaja jäädä kovin yksinkin eräissä kysymyksissä - tukemassa selontekoa. Salissa puolestaan eduskunta hyväksyi tämän lakiesityksen esittämisen pohjana olleen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Eduskunta on kaivannut tätä esitystä, ja nyt valtioneuvosto on kiitettävällä tavalla toiminut. 

Asiantuntijakuulemisissa tulemme myös yhdistämään paljon samoja asiantuntijoita asevelvollisuuslakia ajatellen. Nyt on otollinen aika, kun vielä laki Puolustusvoimista tulee - valitettavasti vähän myöhemmin - mennä eduskunnassa aivan seikkaperäisesti, yksityiskohtaisesti, läpi koko puolustusjärjestelmämme, vapaaehtoistyö, kertausharjoitukset ja maakuntajoukot. Myös virka-apukysymys on erittäin tärkeä. Se kuuluu myös niihin herkkiin asioihin, jotka voidaan haluttaessa ymmärtää väärin. Virka-apuun ei kukaan mene omin päin, toisen viranomaisen täytyy aina pyytää. Ja se, joka pyytää, myös valvoo, että virka-apua antava toimielin toimii niin kuin laissa on määrätty. Ei Inarin honkien ympärillä juokse meidän maakuntajoukkojamme omin päin tai vapaaehtoiskaadereita - tuskin juoksee näissä puuasioissa milloinkaan. 

Esityksessä erityisen hyvää on se, että nyt aukeavat ovet todella ammoselleen myös naisille osallistua. Kuten täällä on monessa puheenvuorossa todettu, naisjärjestöt ovat maanpuolustusasioissa erittäin aktiivisia. Tässä on hyvä tilaisuus järjestää kaivattua toimintaa. Tässä aukeaa tilaisuus myös sellaisille nuorukaisille tai miehille, jotka eivät ole suorittaneet asevelvollisuutta syystä tai toisesta. He voivat kuitenkin myöhemmin innostua kovinkin maanpuolustustehtävistä, ja heille löytyy paikka siinä järjestelmässä, joka nyt luodaan. 

Kun ennakoidusti puhuttiin siviilipalvelusasiasta, niin siitähän meillä on kovin monia eri mielipiteitä. Yhdyn siihen, mitä ministeri lausui, että kun kysymys aika pian tulee esille, voidaan todeta, ettei palveluksen kesto nyt sinänsä ole millilleen tärkeä, mutta se, mitä palvelusaikana tehdään puolestaan on. Toiminnan on oltava määrätietoista, sen oltava ohjelmoitua ja koiduttava maanpuolustuksen sekä pelastus- ja koko järjestelmän turvaamisen hyödyksi. Olin muun muassa ed. Maija-Liisa Lindqvistin ja puheenjohtaja Jaakonsaaren kanssa puhumassa maanpuolustuskurssilla juuri hiljattain, ja tämä asia oli silloin amiraalin puheenvuoron johdosta ajankohtainen. Puheenjohtaja Jaakonsaari oli siitä hyvin innostunut. Hän sanoi, että hänkin tuntee erään, joka siviilipalveluksen aikana kirjoitti tohtorinväitöskirjan. Sanoin, ettei tämän järjestelmän tarkoitus ole, että palvelusaikana kirjoitetaan väitöskirja. Toisaalta olen myös tavannut monta siviilipalvelusmiestä, jotka eivät tee yhtään mitään, ja kyllä se tietysti on vielä huonompi asia kuin väitöskirjan tekeminen. Säännöt kaipaavat selkeyttämistä ja sisällön määrittelemistä: mitä kuuluu siviilipalvelukseen ja miten sitä ohjataan. 

Uskon, että valiokunta löytää saliin tuotavaksi hyvin seikkaperäisen ja erittäin hyvin valmistellun mietinnön, joka, arvelen, on kovinkin yksimielinen.