Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

20. KESKIVIIKKONA 8. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.07)

7) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Herra puhemies! Tuntui erityisen miellyttävältä kuunnella, miten lämpimästi ja viisaasti opposition kansanedustaja Tiura kehui hallitusta ja sen tekemää esitystä. Kun kuuntelin hänen puhettaan, minua jäi askarruttamaan yksi asia. Kun ed. Tiura sanoi, että tällä luottamusmiesmallilla vahvistetaan luottamusmiesten mahdollisuutta hoitaa oman kotikuntansa asukkaiden etuja, niin enpäs pysähtynytkään siihen. Tampereen-mallia, jossa kahden vuoden ajaksi sitoudutaan valitsemaan pormestari Tampereen valtuutettujen parista, ajatellessani odotan mielenkiinnolla sitä kolmen vuoden kuluttua tulevaa hetkeä, jolloin minut kankaanpääläisenä valitaan keskustamyönteisen Tampereen pormestariksi. Ed. Tiuran ajattelutavan mukaisesti ajattelen sitten kotikuntani asukkaiden etua ja Kankaanpää alkaa vaurastua. 

Joka tapauksessa tämä on hyvä lakiesitys. Ainoa uusi asia ei suinkaan ole tämä pormestarimalli, vaan hallitus on katsonut laajasti kuntien rakenteen uudistamista. On analysoitu valtuustoryhmien toiminnan tukeminen, otto-oikeus, otto- ja oikaisuvaatimus ja kunnan talouden tasapainovaatimus, jotka ovat keskeisen tärkeitä, hyviä asioita. Pormestarimallia olen tukenut kirjoituksissani jo 1990-luvulta lähtien.

Kannatan sitä, koska meillä tosiaan on, kuten ed. Tiura sanoi, varsin virkamiesjohtoinen järjestelmä, mistä lie meille tullut. Kunnanjohtaja on ollut suuri satraappi ja kaupunginjohtaja vielä suurempi satraappi, kun kuitenkin poliittinen järjestelmä kantaa aina vastuun. Kaupunginjohtajalla ei ole virkamiehenä minkäänlaista poliittista vastuuta, mutta kaikilla niillä muilla, jotka ovat eri tehtävissä, on. On kuitenkin aivan selvää, että rakenteellisesti ja ideologisesti pitää vahvistaa sitä järjestelmää, joka on kansan valitsema. Totta kai on vielä valtuuston ja hallituksen rooleihin liittyvä problematiikka. Kieltämättä kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolit ovat aika päiviä sitten menneet ohi valtuuston ja sen puheenjohtajan rooleista. Valtuuston päästä on tullut ennemminkin edustuksellinen henkilö. Kannatan lämpimästi tätä kehitystä. 

Tietysti esitys vaatii fiilausta. Turku on ollut ennakkoluuloton. En minä oikein sitäkään hyvin jaksa ymmärtää - mutta Turku on oppimestari poliittisten sopimusten tekemisessä - että pormestariksi täydellä palkalla valitaan ihan nuori kundi, jota muualla maassa ei oikein tunnetakaan. En minäkään henkilökohtaisesti ole tainnut häntä kertaakaan edes tavata, mutta turkulaisia muita vahvoja poliitikkoja toki tapaamme. 

Tampereen-malli on välivaihe siinä mielessä, että ainoastaan valtuutettu voidaan valita. Minua oudoksuttaa se, että tässä on annettu periksi keskeiselle periaatteelle, sille, että pormestarimallin toteuttamisvaihtoehtona olisi pormestarin valinta suorilla kansanvaaleilla. Minä olen kannattanut tätä koko ajan, mutta ehkä tässä vaiheessa vielä pelätään juuri sitä, että suoralla kansanvaalilla valittu pormestari saattaisi häiritä valtuuston roolia merkittävästi; riippuu tietysti henkilöstäkin. Mutta ne perustelut, joita ed. Tiura esitteli tämän mallin toimivuudesta Tampereella, ovat kyllä hyvin johdonmukaisia ja varmasti perusteellisesti selvitetty. Koettakaa saada ne hyvään kuntoon, toimimaan, siihen mennessä, kun nyt minut valitaan sinne kolmen vuoden kuluttua.