Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Yritysten tukeminen Kankaanpäässä 

Valtion ja kuntien intresseihin kuuluu pelisääntöjen puitteissa tukea uusien työpaikkojen syntyä. Tukitoimet kohdistuvat harvemmin jo olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseen, koska eri kanavien kautta niin on useimmiten jo syntyvaiheessa tapahtunut. Poikkeuksia toki ovat mm. strategisesti tärkeät alat, esim. telakat, laivanvarustus jne. 

Tuki tarkoittaa aina kansalaisilta kerättyjen veromarkkojen siirtämistä yrittäjän hyväksi uuden työpaikan syntymiseksi. Valtaosa tavallisista yrittäjistä ei milloinkaan käänny tässä mielessä yhteiskunnan orgaanien puoleen, ei edes halua ketään tarkkailijaksi. Useasti kuitenkin yrittäjän idean ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittaminen vaatii laajempaa kuin omien pääomien, takuiden ja normaalin pankkilainen antamaa voimavaraa. Uusia työpaikkoja olisi kuitenkin synnyssä ja silloin yhteiskunnalla on eri keinoja olla avuksi. 

Kun käytetään kansalaisten veromarkkoja, on vaadittava tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Veromarkat ovat aivan samoja, tulevat ne sitten valtion, EU:n tai kunnan pussista. EU:kaan antamat tuet kymmenistä eri rahastoista eivät ole ulkopuolista rahaa. Ne ovat lähtöisin suomalaisilta veronmaksajalta ja ne pitääkin tehokkaasti sieltä kierrättää takaisin. Kauppa-ja teollisuusministeriö, Finnvera (ent. Kera ), Sitra, Tekes, Te-keskukset esim. ovat valtion orgaaneja, jotka jakavat nimenomaan veromarkkoja yritystukina, lainoina ja takauksina yrityksille uusien työpaikkojen syntymiseksi. Kankaanpääläiset yritykset ovatkin aktiivisesti ja taitavasti kaikkia näitä tukimuotoja käyttäneet. 

Kuntakin voi käyttää verovarojaan lisäavuksi ja monesti muitakin käytössään olevia keinoja uusien työpaikkojen luomiseen. Voidaan laatia yrittäjän tarpeisiin sopiva kaava, rakentaa tarkoituksenmukainen kulkuyhteys, vedentulo ja viemäri, neuvotella päällystämisestä, sopia erikseen joistakin kunnallisista taksoista jne. Kyse on aina uusista työpaikoista, lisätuesta rohkaista yrittäjää omankin riskin lisäämiseen. 

Kankaanpään kaupunki toimii vastaavalla tavalla monen muun kanssa. Kaupunki ei toimi yrityksissä, mutta se voi itse lainata rahan ja rakentaa hallin toimivan idean omaavalle yritykselle. Yrittäjä maksaa vuokrana kulut ja korot ja halutessaan lunastaa hallin. Toki useimmat haluavat alusta lähtien olla hallinsa isäntä, eivätkä edes halua kaupunkia välittäjäksi. Useimmiten yrittäjä kylläkin hyödyntää samanlaisia veromarkkoja edellä selvittämieni valtion orgaanien välityksellä. Kaupunki on antanut myös yrityksille lainaa, josta takaisinmaksun yhteydessä vähennetään sopimuksen mukainen osuus laskettuna kustakin syntyneestä uudesta pysyvästä työpaikasta. Ne ovat samanlaisia veromarkkoja, joita valtion orgaanit antavat tukina yrittäjän toimintaan etukäteen. Näin monet meidänkin yrityksistämme ovat toimineet. Kunta vain antaa tukensa tarkistuksen jälkeen takakäteen, molemmissa tuetaan uusien työpaikkojen syntyä. 

Muutama paikallinen yrittäjä on nyt ottanut minuun yhteyttä, onko tasapuolista, kun kunta on tällä tavoin avustanut joitakin yrityksiä uusien työpaikkojen luonnissa. Ettei synny väärinkäsityksiä, huolehdin siitä, että kaupunginhallitus mahdollisimman nopeasti järjestää avoimen tilaisuuden yrityksille, luottamushenkilöille, virkamiesjohdolle ja muille kiinnostuneille, jossa silmästä silmään nämä asiat voimme keskustella. Silloin pitää olla myös valmius selvittää, millä tavoin on onnistunut veromarkoista koottuja eri tukimuotoja hyödyntämään työpaikkoja luodessa. 

Kauko Juhantalo
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja