Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Kansanterveyteen on satsattava

Viime vuosina on puhuttu paljon terveydenhoidon kalleudesta kunnille. Kiristynyt tilanne onkin saanut monet kunnallispäättäjät vaatimaan suuria supistuksia erityisesti kansanterveystyöhön. Ei ole paljonkaan aikaa, kun Kankaanpäässä edellytettiin toisen vuodeosaston sulkemista. Vuodeosastot toimivat koko ajan ylikapasiteetilla.

En ole tätä suostunut ymmärtämään. Käytäntö onkin osoittanut, että jatkuvat vaatimuksen säästötoimista kansanterveystössä ovat epärealistisia. Siihen on monta syytä. Ensinnäkin keski-ikämme nousee koko ajan. Tiedämme myös terveytemme ja sairautemme paljon paremmin kuin ennen. Tiedämme myös hoitomuodot ja lääkkeet itsellemme. Mitä uudemmista menetelmistä on kyse, nousevat kustannukset vauhdilla. Yhteiskunta myös ohjaa ja valistaa vaalimaan terveyttämme ja hoitamaan nopeasti sairauksiamme. Tämä kuuluu myös keskeisesti tärkeimpiin perusoikeuksiimme.

Kansanterveystyö on lääkäreille ja muulle hoitohenkilöstölle erittäin raskasta. Sen arvostus ei ole riittävä. Mikäli tämä taso ei toimi monipuolisesti, potilaat joudutaan ohjaamaan useammin suoraan erikoissairaanhoitoon. Se on valtavan kallista ja lasku sieltä tulee suoraan omalle kunnalle. Myös erikoissairaanhoito yrittää säästää ja potilaat lähetetään mahdollisimman pian takaisin omaan terveyskeskukseen tai kotihoitoon. Terveyskeskuksen vuodeosastolta vaaditaan siksi paljon enemmän kuin menneinä vuosina. Se ei saa olla pelkkä vanhusten kroonikkopaikka , vaan kaikenikäisille hyvää hoitoa antava sairaala. Siksi se maksaa ja sinne on säästöpuheiden sijasta varattava voimavaroja. 

Lääkäri ratkaisee aina erikoissairaanhoidon. Tehokkaan hoidon vuoksi porrastus tulee olla, mutta hoito, joka oikeiden resurssien puitteissa kyettäisiin itse antamaan, maksaa Porissa tuplasti. Lisäksi kotipalveluiden on toimittava. Hyvä hoito ja kuntoutus menevät hukkaan, ellei se kotona jatku. Järjestelmä toimii Kankaanpäässä vajavaisesti ja vähänkin sivummalla asuvat jäävät lapsipuolen asemaan. Kaupungin osoittamat resurssit ovat liian pienet. Kankaanpään on kyettävä myös tämä oma asiansa hoitamaan. 

Kauko Juhantalo
kansanterveystyökuntayhtymän hall.pj. ( kesk.)

Ylihammaslääkäri Matti S. Antila ja Kauko Juhantalo keskustelevat määrärahojen riittävyydestä.

Ylihammaslääkäri Matti S. Antila ja Kauko Juhantalo keskustelevat määrärahojen riittävyydestä.