Ajankohtaista:

Ylen vaaligalleria, käy katsomassa Kauko Juhantalon haastattelu.

Kauko liikkeellä täällä.

Yhteystiedot

Kampanja

Lue vaalilehti tästä

 

Pormestarimalli puhuttaa suomalaisia

Viime vuosina suoritetut kunnallisen organisaation muutokset monien toimielimien lopettamisineen ovat tuoneet paljon kielteistä. Kansanvalta on horjunut juuri siellä, missä sitä läheisimmin tarvitaan. Nimenomaan kunta tekee suurimman osan ihmistä läheisimmin koskettavista päätöksistä. Vallan keskittäminen on vähentänyt kansalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin, päättäjistä on tullut tuntemattomia ja kasvottomia ja innostus kunnallisvaaleissa laskee. Suurten kuntien ja kaupunkien asukkaat entistä vähemmän tietävät, ketkä esimerkiksi istuvat kaupunginhallituksessa. Laaaja huomio on siksi kiinnittynyt Suomessa käynnissä olevaan mielenkiintoiseen keskusteluun ns. pormestarimallista.

IS:n vapaa sana palstalla (28.6.) puolusti sisäasiainministeriön entinen arvostettu ylijohtaja Aulis Pöyhönen(sd) ns. pormestarimallia. Lyhyesti malli tarkoittaa sitä, että virkamiesjohtajan sijaan valittaisiin suoralla kansanvaalilla pormestari, joka toimisi myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Keskustelu aiheesta on koko lehdistössä ollut vilkasta. Pöyhösen näkemysta kannatti samalla palstalla (26.7.) myös filosofian tohtori Pekka Sauri (vihr), joka toimii Helsingin kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana. Saurin näkemys painottaa lähinnä sitä, että kuntalaisten ja heidän valitsemiensa päättäjien välille tarvitaan selkeämpää yhteyttä ja poliittisen vastuun on piirryttävä nykyistä kirkkaammin näkyviin. Siksi päättäjille on saatava tunnistettavat kasvot, jotta kuntalaiset kykenisivät helpommin arvioimaan heidän päätöksiään ja antamaan niistä myös palautetta. Yhdyn tässä täysin Saurin näkemykseen.

Äänestysvilkkaus putosi viime kunnallisvaaleissa hälyttävän alhaiseksi. Kuitenkin suuri osa ihmisen elämään välittömästi vaikuttavista päätöksistä tehdään kuntatasolla. Lontoo on meille kovin etäinen ja vähän suurempikin, mutta viime toukokuun suora pormestarinvaali herätti siellä valtavaa kiinnostusta. Valituksi tuli kaiken lisäksi puolueiden ulkopuoliselta listalta mukaan lähtenyt. Suora henkilöön kohdistuva kansanvaali aktivoisi myös meillä asukkaita reippaasti vaikuttamaan päättäjien valintaan.

Poliittisen vastuun kirkastaminen ei tarkoita, että valta pitäisi keskittää yhdelle henkilölle. Päätösten valmistelu ja toimeenpano sekä itse päätösten teko on tietenkin pidettävä erillään. Kansanvaalilla valittu johtaja tuntee virkamiehistön ja asiayhteydet kaupungissaan varmasti paremmin ja osaa antaa arvoa myös muiden mielipiteille. Korkein päätösenteko on säilytettävä valtuustoilla, joiden itsetuntoa on voitava kohentaa. Valtuustot tekivät virheen luovuttaessaan valtaansa liiallisesti ja sitä on otettava takaisin. Turhautumista hokeva valtuutettu ei luottamusta tarvitsekaan. Ylin valta on siellä ja pysyy, kuten kuntalaki säätää, kun sen haluaa säilyttää. 

Kauko Juhantalo ( kesk.)